Krome Karton Çeşitleri

Krome Karton Çeşitleri

Krome karton geri dönüştürülmüş kağıtlardan üretilen ve ambalaj sektöründe yaygın olarak kullanılan bir karton çeşididir. Dubleks ve tripleks olarak ikiye ayrılan krome kartonların farklı çeşitleri bulunur.

Normprint Krome Karton

Normprint krome karton (GD) çok katlı kuşeli özelliği sayesinde az miktarda mürekkep kullanılarak kaliteli baskı yapmaya imkan verir. Normprintlerin arka yüzü gridir.

Exprint Krome Karton

Exprint (GD) krome karton, normprint krome karton gibi az mürekkeple parlak baskı yapılmaya elverişlidir. Exprint grafik baskı işlemlerinde yaygın olarak kullanılır.

Luxprint Krome Karton

Luxprint (GT) krome kartonların arka yüzü beyazdır. Bu nedenle ilaç ve kozmetik sektörlerinde ambalaj malzemesi olarak luxprint krome karton yaygın olarak kullanılır.

Ultra Luxprint Krome Karton

Ultra luxprint krome kartonlar, luxprintlerden daha yüksek beyazlık değerine sahiptir. Ultra luxprint krome kartonlarda az mürekkep kullanılarak kaliteli ve hassas baskı elde edilebilir.