Kağıt Üretiminin Tarihi

Kağıt Üretiminin Tarihi

Kağıt, kayıtlara bakılırsa İlk olarak M.S.105 senesinde Çin’de üretilmiştir.Sonraki 500 yıl süresince bu teknoloji sadece Çin’de kullanılmış ve 610 yılında önce Japonya^ya, daha sonrasında Orta Asya’ya yayılmıştır. 800 senesinde kağıt Mısır’da ortaya çıkmış, sadece orada 900 yılından sonra üretilmeye başlanmıştır.

Kağıt Üretimi

Kağıt, Avrupa’ya Arapların İber Yarımadası’nı işgali ile gelmiş ve ilk kağıt üretim tesisi 1150 yılı yılında İspanya’da kurulmuştur.

Sonraki 2 yüzyıl boyunca bu sanat, Avrupa’nın diğer bölgelerine yayılmıştır. 15.Yüzyılda baskı teknolojisinin gelişimi ile beraber kitapların yaygın şekilde basılmaya başlanması, kağıt üretim sanayisini harekete geçirmiştir.İngiltere’de ilk kağıt fabrikası 1495’de , Amarika’daki ise 1690 senesinde kurulmuştur.

19.Yüzyılın başında ham madde azlığından dolayı kağıt üretiminde bir kriz yaşanmıştır. Avrupalı kağıtçılar pamuk elyafından kağıt yapmaya alışkın olduklarından bu kriz, onları alternatif ham madde arayışına itmiştir.Bu arayış, kağıt üretiminde ağacın kullanılmaya başlamasına niçin olmuştur. Bu probleminin çözümü, 1840 senesinde Mekanik Odun hamur harcını Prosesi (Groundwood) ile ucuz ve basit bulunur odun kullanılarak ortaya gerçekleştirilmiştir.

Bir yandan da kağıt üretim teknolojisi, ilk pratik kullanımlı kağıt makinesının 1798’de Nicolas Louis Robert tarafından geliştirilmesi ile ilerlemeye başladı. Bu makine daha sonrasında İngiliz Henry ve Sealy Fourdrinier kardeşler tarafınca daha da geliştirildi ve isimleri bugün hala kağıt makinası tipi olarak kullanılmaktadır.