Kağıt Üretimi Nasıl Yapılır?

Kağıt Üretimi Nasıl Yapılır?

Kağıt Üretimi Nasıl Yapılır?

Kağıt, yazma, basım, paketleme ve ambalaj dahil olmak üzere peçeteden inşaat malzemesine kadar bir çok uygulamada kullanılır. Çağdaş zamanda kağıt, dünyanın her yerinde bulunan temel bir araç-gereç olmuştur. Kağıdın bol miktarda üretilmesini elde eden kağıt makinaları sayesinde tüm dünyada okur yazarlık artmış ve eğitim seviyesi yükselmiştir.

Kağıt Makinası

Kağıt üretiminin temel süreci 2000 yıldır değişmemiştir. Kağıt üretim prosesi, yaş selüloz elyaflarının, gerilim altında kurutulması esnasında birbirleri ile bağ yapması esasına dayanır.Başlıca iki aşamadan kaynaklanır :

1) Hamur harcı (elyafların su içindeki hali) oluşturma amacı ile ham maddenin (selüloz elyafı içeren) su içinde dağıtılıp ayrıştırılması. Kağıt hamur harcını beyazlatılıp öğütüldükten sonrasında su ilave edildikten sonra seyreltik hale getirilir, gerekirse kalsiyum karbonat, kaolin gibi dolgu maddeleri eklenmiş olur.  Bu karışım %99’u su, %1’i elyaf ve diğer katkı maddeleri olacak şekilde kağıt makinasına pompa ile iletilir.

2) Kağıt tabakasını oluşturmak için bu hamurun gözenekli bir elek üzerine yayılarak suyunun giderilmesi, preslenmesi ve kurutulması. Kağıt makinasında elek isminde olan çok ince gözenekli süzgeç üzerine hamur harcı, çok dar bir yarıktan akıtılır. Elek, sürekli basar ve su-elyaf karışımındaki katı maddeler, elek üzerinde kalır ve su elek desteği ile süzülür. Eleğin üzerinde böylece yaklaşık %20 si elyaf, % 80’I su olan yaş bir kağıt tabakası oluşmuş olur.

Bu yaş kağıt daha sonrasında gene kağıt makinasının bir parçası olan preslerde suyu daha fazla giderilir. Preslerden bu kağıt, % 42-48 arasında kuru içerikli olarak çıkar. Yaş kağıdın içinden presleme ile çıkarılabilecek maksimum su miktarı sınırı olandır. Bundan dolayı kağıt, kurutma bölümüne geçer ve içinde yüksek sıcaklıkta buğu bulunan kurutma silindirleri ile temas etmesi sağlanarak kurutulur.

Etiketler:
, ,